پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
99/3869/503انتخاب پیمانکار آنکال کلید دردست امور های برق روشنایی ، گلستان ، ستارخان ، ائل گلی ، قراملک ، باغمیشه ، اندیشه ، آذرشهر ، اسکو و خشروشاه یک مرحله ای 1399/04/081399/05/011399/04/181399/05/01مشاهده اطلاعات کامل
99/3442/503انتخاب پیمانکار جهت احداث زیرساخت های شبکه تامین برق مساکن مهر شهر سهند مطابق نقشه جات و لیست برآوردی پیوستی مناقصه 1399/03/311399/04/221399/04/071399/04/22مشاهده اطلاعات کامل
99/3488/503واگذاری عملیات ارائه خدمات بهره برداری برق روستایی شامل : نگهداری شبکه ، رسیدگی به اتفاقات شبکه ، بازدید خطوط و پستها ، اجرای تعمیرات پیشگیرانه ، اصلاح و ساماندهی ، رفع خاموشی های با برنامه یک مرحله ای 1399/04/011399/04/251399/04/111399/04/25مشاهده اطلاعات کامل
99/2797/503انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط بصورت خط سرد یک مرحله ای 1399/03/191399/04/111399/03/271399/04/11مشاهده اطلاعات کامل
99/2584/503خرید 1000 دستگاه چراغ LED خیابانی 120 وات مناقصه 1399/03/171399/04/111399/03/271399/04/11مشاهده اطلاعات کامل
99/2585/503خرید انواع تیر اچ شکل مناقصه 1399/03/171399/04/111399/03/271399/04/11مشاهده اطلاعات کامل
99/2583/503خرید 60 کیلومتر کابل 20 کیلو ولت مناقصه 1399/03/171399/04/111399/03/271399/04/11مشاهده اطلاعات کامل
99/2091/503خرید تجهیزات روشنایی معابر شرکت توزیع نیروی برق تبریز دو مرحله ای 1399/03/071399/04/041399/03/211399/04/04مشاهده اطلاعات کامل
99/1944/503قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین غیردیماندی و دیماندی ( آمپری و کیلوواتی ) در حوزه تحت بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق تبریز براساس شرح خدمات و اسکوپ کاری پیوست اسناد مناقصه یک مرحله ای 1399/02/301399/02/301399/02/301399/02/30مشاهده اطلاعات کامل
99/1616/503شناسائی و ارزیابی نهادهای تجمیع کننده بار فراخوان 1399/02/271399/06/051399/02/311399/03/07مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0