پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

آیا برای اخذ خدمت به دفتر پیشخوان مراجعه نمودید؟

تا چه میزان از اطلاع رسانی های صورت گرفته برای اخذ خدمات رضایت دارید؟

تا چه میزان از رفتار و برخورد کارکنان دفتر پیشخوان رضایت دارید؟

تا چه میزان کارکنان دفاتر پیشخوان به وظایف و کارهای محوله مسلط بودند؟

به چه میزان از سرعت کار همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز رضایت دارید؟

تا چه میزان از عملکرد پیمانکاری که برای جمع آوری و نصب لوازم اندازه گیری به محل شما مراجعه نمود رضایت دارید؟

آیا در مراحل مختلف کار با درخواستهای غیر معمول مواجه بوده اید؟

ارسال


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0