پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  گزارشات مردمی دستکاري در لوازم اندازه گیری ( کنتور برق)
  قابل توجه :    
  -درج اطلاعات در فیلدهاي ستاره دار (*) اجباري میباشد.    
  – درج نام و مشخصات گزارشگر اختیاري بوده و در صورت درج، کاملا محرمانه تلقی خواهد شد    
  نام و نام خانوادگی گزارش دهنده    
  پست الکترونیکی گزارش دهنده    
  تلفن تماس گزارش دهنده جهت تماس در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر    
  نام مشترك دستکاري کننده(در صورت اطلاع)    
  آدرس دقیق دستکاري کننده(*):  
  نوع کاربري( منزل – مغازه – کارگاه صنعتی – پمپ آب و ...... ) *    
  در صورت نیاز به توضیحات بیشتر لطفا در قسمت توضیحات درج گردد.    
  توضیحات (*):  
  ارسال

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0