پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات تماس معاونین و مدیران شرکت توزیع نیروی برق تبریز

آدرس        تلفن تماس           عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف 
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33300533 رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل عادل کاظمی 1
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33295312 قائم مقام شرکت 2

تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران

33320537 معاونت مالي و پشتيباني رسول احمدزاده 3
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33316441 معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ سعید رسالی 4

تبریز- ائل گلی - بالا تر از هتل شهریار

33313431 معاونت برنامه ريزي و مهندسي جعفر فرشباف حامد 5
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33333546 معاون منابع انساني ابراهیم رحیمی نژاد 6
تبریز-ولیعصر-میدان بهارستان 33191544 معاونت فروش و خدمات مشترکين منوچهر جهان بین 7
تبریز-ولیعصر-میدان بهارستان 33191455  مديريت توزيع برق شهرستان تبريز محمد فتاح مفتح 8
آذرشهر- خیابان امام خمینی - جنب ترمینال مسافربری 34227705 مديريت توزيع برق شهرستان آذرشهر  محمد ميرزاخاني سيلاب 9
اسکو-خیابان امام خمینی -فلکه شهرداری 33227640 مديريت توزيع برق شهرستان اسکو جعفر باقری 10
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33327619 مدير دفتر حراست و امور محرمانه صابر سقندل اصل 11
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33336677 مدير دفتر هيئت مديره و مدير عامل نادر کاظم پور 12

تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران

33308803 مدير امور مالي بهرام عزتی مهر 13

تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران

33308804 مدير امور تدارکات یوسف سلیمی 14
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33322364 مدير امور نظارت برخدمات عمومي سجاد ملکی 15
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33334010 سرپرست امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق ابوالفضل عباسپور 16
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33328515 سرپرست دفتر ایمنی و کنترل ضایعات محمود اصغری آذر 17
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33324783 مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری محمود اصغری آذر 18
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33273128 مدير امور تعميرات وعيب يابي محمد نوري دخت 19
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 36690802 مدير دفتر بازار برق مهین طهماسب پور 20
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33333843 مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات محمد باقر محجل فرشباف 21
تبریز- ائل گلی - بالا تر از هتل شهریار 33333547 مدير دفتر مهندسي و نظارت مهرداد رابطیان 22
تبریز-ائل گلی - بالا تر از هتل شهریار 33322361 مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه عباس  حسامی 23
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33292856 مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل رضاعلایی 25
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33292855 مدير امور کارکنان و رفاه میر علی حسینی 26
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33293564 مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني علی الماسی 27
 تبریز – خیابان راه آهن – جاده سنتو اول سه راهی قراملک روبروی آموزش فنی و حرفه ای 32892555 مديردفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري علی اصغر تیمورلو 28
تبریز-ولیعصر -میدان بهارستان 33191508 مدير دفتر نظارت بر فروش انرژي و وصول مطالبات ابوالفضل احمدی سرای 29
تبریز-ولیعصر-میدان بهارستان 33191340 مدير دفتر نظارت بر خدمات مشترکين حسن شقاقی 30
چایکنار- روبروی مسجد پل سنگی 33191678 مدیر دفتر مدیریت مصرف سید ابراهیم فکاری 31
تبریز- چهارراه با غشمال -نبش کوی اشکان 35573600 مدیر اموربرق روشنايي حمید سالک یعقوبی 32
باغ گلستان - جنب هنرستان وحدت 32807366 مدير امور برق گلستان عبدالله جعفریان 33
بلوار 29 بهمن-خیابان آذری -کوی دانش 33334510  مدیر امور برق ائل گولي جواد نجات 34
خیابان ستارخان-یکه دکان-نبش میدان ستارخان 32672140 مدير امور برق ستارخان داوود پورآذر 35
قراملک-جنب مجتمع آموزش عالی اذربایجان 32896079 مدیر امور برق قراملک وحید ذریه 36
میدان فهمیده -جنب پست فوق توزیع 36675050 مدير امور برق باغميشه رحیم همراه 37
تبریز - شهرک اندیشه 34258938 مدير امور برق انديشه عیسی ملاحسین زاده 38
تبریز-روبروی پلیس راه تبریز-صوفیان-انبار روباز 32858175 مدير امور نوسازي رسول زینالی گاوگانی 39
خسروشهر - خیابان طالقانی 32442300 مدير امور برق خسروشاه علیرضا شفاعت 40
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33313463 مدير دفتر روابط عمومي یونس مرامی شیروانه 41
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33317389 مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات يوسف منظور مرامي 42
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33333543 مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري مهرداد سرکش 43
تبریز - باغمیشه   36677338  مدیر دفتر کنترل برنامه و  پروژه   مهدی خلیلی باویلی  44 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0