پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام امور

آدرس

کد پستی

تلفن

امور برق روشنایی

نرسیده به چهارراه باغشمال جنب بیمارستان الزهرا

 

2- 35573601

9 5573606 3

امور برق گلستان

تبریز خ خرمشهر جنب هنرستان وحدت

5139656735

32824310

امور برق ایل گلی

دروازه تهران خیابان آتش نشانی -22 متری دانش

 

 

33334511-16 

امور برق ستارخان

تبریز میدان یکه دکان

5146816576

3-32663952

32668383

امور برق قراملک

تبریز خیابان راه آهن جاده سنتو اول سه راهی قراملک روبروی آموزش فنی و حرفه ای

5193663111

32895092 ، 2899300 32899303

امور برق باغمیشه

تبریز شهرک باغمیشه جنب پشت شفاء روبروی

 پمپ بنزين

5155953111

36696910

36681313

امور برق آذرشهر

خ امام خمینی (ره ) (بلواربسیج) جنب ترمینال مسا فربری

5371743575

34222014

34227702

امور برق خسروشهر

خیابان طالقانی

 

32662315

32662314

امور برق اسکو

خیابان امام خمینی (ره ) فلکه شهرداری

 

33222150

33222250

اداره برق سهند

شهرجدید سهند محله 3 بهارستان 4  پلاک 14

5331664319

33443311

33444999

اداره برق گوگان

خیابان امام خمینی (ره)

5376117549

34520332

34521212

اداره برق ممقان

خیابان امام خمینی (ره ) جنب بانک تجارت

5375116791

34324775

34322355

اداره برق سردرود

خیابان امام خمینی (ره ) جنب کتابخانه

 

34208884

4202334 3

اداره برق باسمنج

تبریز  باسمنج خ امام خمینی (ره) جنب کتابخانه ، اول شهرک مهران شهر

 

32322013

32328080


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0