پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  لطفا نظرات، انتقادت و پیشنهادات خود درباره این بخش را با ما در میان بگذارید
  بخش مربوطه:  
  نظر،انتقاد یا پیشنهاد شما :  
  ارسال اطلاعاتبرق وهدفمندي يارانه ها                    


سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با رشوه

طرح تکریم ارباب رجوع در نظام اداری

آئین نامه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با رشوه

آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

قانون مدیریت خدمات کشوری -فصل اول (ماده 9و10و11)فصل دوم(راهبردهاو فناوری انجام وظایف دولت)

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی - ماده 104 فصل نهم(توسعه فرهنگی)


قانون مدیریت خدمات کشوری - فصل سوم(حقوق مردم)-فصل یازده(حقوق و تکالیف کارکنان)

قانون مدیریت خدمات کشوری - دستورالعمل اجرایی ماده91و92

قانون مدیریت خدمات کشوری -ماده 5 طرح تکریم ارباب رجوع

قانون مدیریت خدمات کشوری- دستوالعمل اجرایی ماده 36

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری (با اصلاحات بعدی)


آیین نامه اجرایی ماده26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح سیستم ها و روش های انجام کار در دستگاه های اجرائئ

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشویق و تنبیه کارکنان ( ماده 8و12طرح تکریم مردم)


تکالیف پیش بینی شده در حوزه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0