جمعه, 13 تير 1399
مشخصات عمومی
کد: 98/11995/503 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران ساختمان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

فراخوان شناسایی

موضوع : آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران ساختمان

 

شركت توزيع نيروي برق تبريز در نظر دارد نسبت به شناسايي پيمانكاران ساختماني داراي حداقل رتبه 5 در رشته ابنيه و يا پيمانكاران تجربي ذيصلاح جهت احداث ساختمانهاي پست برق و يا تعميرات اساسي ساختمان هاي اداراي ، اقدام نمايد . لذا بدينوسيله از كليه شركتها و پيمانكاران ذيصللاح دعوت مي نمايد نسبت به تكميل و ارسال اسناد ارزيابي و ارسال رزومه علمي و عملي بشرح ذير حداكثر تا پايان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 2 / 11 / 98 اقدام نمايند.

بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد .

1- معرفي نامه شركت شامل تاريخچه ، ساختار سازماني ، حوزه فعاليت ، خدمات و .....

2- مدارك ثبت شركت شامل اساسنامه ، مجوز يا آگهي فعاليت ، پروانه تاسيس ، روزنامه رسمي و آخرين آگهي تغييرات شركت ، گواهي ارزش افزوده و ....

3- تصوير تاييد صلاحيت و رتبه بندي از سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنيه

4- گواهي نامه هاي دريافتي معتبر در حوزه هاي مرتبط

5- گواهي نامه هاي مربوط به دوره هاي آموزشي مديران

6- سوابق شركت در رابطه به پروژه هاي انجام شده و يا دردست اجرا

7 - نامه رضايت مندي مشتريان ( ارزيابي كارفرمايان قبلي )

8- توان مالي ، فني و عملياتي

9- رزومه اعضاي هيئت مديره شركت

10 - ساير مدارك مثبته

11- ارائه گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكار از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

لطفا" مدارك درخواستي را بصورت مرتب در زونكن به آدرس : تبريز ،كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز ، طبقه چهارم ، اداره مناقصه و قراردادها تلفن : 04133291770 ارسال فرمايند . لازم به ذكراست در صورت احراز شرايط در مرحله شناسايي ، اطلاعات تكميلي متعقاقبا" اعلام خواهد شد .

متقاضيان مي توانند در صورت نياز با شماره تلفن : 33292770 - 041 ( آقاي عباسپور ) تماس حاصل فرمايند.

 

                                                                                                                                                                 شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/18 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/02
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/02 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/02
تاریخ انقضاء: 1398/11/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0