توسعه منابع انرژی های نو و تجدید پذیر
  4-فلوچارت درخواست خرید تضمینی
  5-استانداردهای مورد تائید سیستم های خورشیدی
  * راهنمای تامین بیست درصد برق مصرفی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از انرژی های تجدید پذیر ( مصوبه هیات محترم وزیران)
  6- روند اجرائی مصوبه تامین 20 درصد برق مصرفی ادارات در حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز

   ثبت نام متقاضیان احداث سامانه خورشیدی (تا سقف 100 کیلووات و محدود به ظرفیت انشعاب)  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0