دوشنبه, 25 شهريور 1398
 • En
  مناقصات
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  98/6568/503انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور های بهره برداری یک مرحله ای 1398/06/131398/07/101398/06/271398/07/10مشاهده اطلاعات کامل
  98/5685/503خرید انواع تابلوهای N ، Q ، 20 کیلوولت معمولی و کمپکت و فشار ضعیف معمولی دو مرحله ای 1398/05/231398/06/241398/06/061398/06/24مشاهده اطلاعات کامل
  98/4456/503انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور های بهره برداری یک مرحله ای 1398/04/291398/06/061398/05/231398/06/06مشاهده اطلاعات کامل
  98/4798/503خرید 140000 متر انواع سیم آلومینیومی روکش دار دو مرحله ای 1398/05/051398/06/031398/05/161398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
  98/4790/503خرید15500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز دو مرحله ای 1398/05/051398/06/031398/05/161398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
  98/4388/503خرید غذای گرم در محدوده شرکت توزیع نیروی برق یک مرحله ای 1398/04/261398/05/231398/05/081398/05/23مشاهده اطلاعات کامل
  98/4217/503انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط بصورت خط سرد یک مرحله ای 1398/04/251398/05/201398/05/071398/05/20مشاهده اطلاعات کامل
  98/3467/503فروش سوله و ساختمان انبارداری به ترتیب به ابعاد 36.35 * 45.35 متر با ارتفاع 6 متر و ابعاد 3.4 * 13.30 متر در دو طبقه واقع در تبریز – چایکنار – جنب خیابان رضانژاد بصورت سرجمع و یکجا مزايده 1398/04/241398/04/241398/04/241398/04/24مشاهده اطلاعات کامل
  98/3619/503خرید 12 دستگاه انواع پست کمپکت دو مرحله ای 1398/04/101398/05/021398/04/191398/05/02مشاهده اطلاعات کامل
  98/3011/503تهیه ، استقرار ، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار اسکادا با قابلیت های مانیتورینگ و کنترل از راه دور یک مرحله ای 1398/03/281398/04/231398/04/101398/04/23مشاهده اطلاعات کامل
  < >
     آرشيو


  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0