نظرسنجی ویرایش مشخصات عمومی انشعاب
  اطلاعات شخصي
  جنسيت  :
  مرد زن
  وضعيت تاهل : 
  متاهل مجرد
  سن : 
  ميزان تحصيلات : 
  شغل : 

  آیا برای اخذ خدمت به دفتر پیشخوان مراجعه نمودید؟

  تا چه میزان از اطلاع رسانی های صورت گرفته برای اخذ خدمات رضایت دارید؟

  تا میزان از رفتار و برخورد کارکنان دفتر پیشخوان رضایت دارید؟

  تا چه میزان کارکنان دفاتر پیشخوان به وظایف و کارهای محوله مسلط بودند؟

  به چه میزان از سرعت کار همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز رضایت دارید؟

  ارسال


  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0