اصلاح لوازم اندازه گیری عادی (آمپری)
  اطلاعات شخصي
  جنسيت  :
  مرد زن
  وضعيت تاهل : 
  متاهل مجرد
  سن : 
  ميزان تحصيلات : 
  شغل : 

  آیا برای اخذ خدمت به دفتر پیشخوان مراجعه نمودید؟

  تا چه میزان از اطلاع رسانی های صورت گرفته برای اخذ خدمات رضایت دارید؟

  تا چه میزان کارکنان دفاتر پیشخوان به وظایف و کارهای محوله مسلط بودند؟

  تا چه میزان از رفتار و برخورد کارکنان دفتر پیشخوان رضایت دارید؟

  به چه میزان از سرعت کار همکاران شرکت توزیعنیروی برق تبریز رضایت دارید؟

  آیا در مراحل مختلف کار با درخواستهای غیر معمول مواجه بوده اید؟

  ارسال


  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0