نظرسنجی جمع آوری دائم انشعاب
  اطلاعات شخصي
  جنسيت  :
  مرد زن
  وضعيت تاهل : 
  متاهل مجرد
  سن : 
  ميزان تحصيلات : 
  شغل : 

  به چه میزان از سرعت کار همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز رضایت دارید؟

  تا چه میزان از عملکرد پیمانکاری که برای جمع آوری لوازم اندازه گیری به محل شما مراجعه نموده است رضایت دارید؟

  به چه میزان از زمان صرف شده برای صدور تسویه حساب رضایت دارید؟

  به چه میزان از زمان صرف شده برای استرداد وجه به شما رضایت دارید؟

  ارسال


  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0