اطلاعات تماس

  آدرس ستاد شركت توزيع نيروي برق تبريز:كوي وليعصر-خيابان نظامي-اول قطران

  تلفن تماس :33328946-041

  تلفن گویا:   33336699-041

  نمابر :        33328950-041

  کدپستی : 5157694375

  شماره ملی :10200136970

  پیامک : انتقادات و پیشنهادات 200000121 خدمات مشترکین 10000411121 فوریتهای برق تبریز 200041121 

  پست الكترونيك: info@toziehtabriz.co.ir     

  لینک اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پیام رسان ایرانی سروشhttps://sapp.ir/pr_tozitabriz

  پست الكترونيك دفتر حراست و امور محرمانه : harasat@toziehtabriz.co.ir

  فرم ارائه پیشنهاد  افراد پاسخگو :

  1- نام : یونس مرامی

  سمت : مدیر دفتر روابط عمومی

  پست الکترونیک:ravabet@toziehtabriz.co.ir

  آدرس پستی : تبریز-کوی ولیعصر -خیابان نظامی -اول قطران-شرکت توزیع نیروی برق تبریز-طبقه اول

  تلفن تماس مستقیم :33313463 شماره تلفن داخلی :4216  2- نام : یوسف منظور مرامی 

  سمت : مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

  پست الکترونیک :mmarami@toziehtabriz.co.ir


  آدرس پستی : تبریز-کوی ولیعصر -خیابان نظامی -اول قطران-شرکت توزیع نیروی برق تبریز-طبقه دوم

  تلفن تماس مستقیم :33317853 شماره تلفن داخلی :


  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0