دوشنبه, 25 شهريور 1398
 • En
  نظرسنجی

  همکار گرامی لطفا با تکمیل پرسشنامه ذیل، کمیته مدیریت دانش را جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت نظام مدیریت دانش سازمان و ایجاد زیرساخت های لازم جهت بهبود این سیستم یاری رسانید.


  تا کنون نظرسنجی فعالی اضافه نشده


  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0