دوشنبه, 25 شهريور 1398
 • En
  مدیریت بحران

  پدافند غیر عامل
  دستورالعمل پیشگیری از باج افزارwannacry

  بررسی آسیب پذیری های امنیتی سامانه های اسکاداSCADA.pdf

  جنگ وتهدیدات سایبری سايبري.pdf

  امنیت پست الکترونیکی پست الکترونیکی.doc

  مهندسی اجتماعی حملات مهندسی اجتماعی.pdf

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0