دوشنبه, 25 شهريور 1398
 • En
  مدیریت بحران


  سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش مدیریت بحران سیاست بحران.docx

  استراتژیهای مدیریت بحران وپدافند غیر عامل    استراتژی.doc

  ارکان مدیریت بحران وپدافند غیر عامل  ارکان.docx

  پدافند غیر عامل
  تعریف واهداف پدافند غیر عامل پدافندغیرعامل.docx

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0