نظام پیشنهادت

  به تناسب جاری شدن رویکردهای نوین مدیریت در سازمان‌ها، لزوم بهره‌گیری از سرمایه های فکری کارکنان و صاحب نظران و افزایش مشارکت آنان در شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان، به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه و افزایش سطح بهره‌وری، امری اجتناب ناپذیر قلمداد گردیده است. این موضوع که در تاریخ این سرزمین و دین مبین اسلام نیز جایگاهی متعالی دارد، منشاء آثار مثبت در سرعت بخشیدن به تحقق اهداف موسسات و سازمان‌ها بوده و خواهد بود.

  نظام پیشنهادها از جمله ابزارهای مدیریت مشارکتی است که به منظور ایجاد بهبود مستمر در سازمان به کار گرفته می شود. این نظام بر آن است تا با ایجاد بینشی نو و دانشی جدید، بستر تغییر نگرش‌ها را مهیا سازد و با تکیه بر تجربه و آگاهی حامیان واقعی سازمان، مسیر را برای رسیدن به یکپارچگی و تعالی همگانی هموار نماید.

  شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز بر آن است تا در قالب استقرار نظام پیشنهادها با همکاری کلیه کارکنان شرکت و سایر ذینفعان، درباره روش‌های حل مساله و ارتقای بهره‌وری شرکت فعالانه اندیشیده و بدین طریق یک نظام هم‌فکری و هم اندیشی و زمینه بهره‌گیری از خلاقیت‌های کلیه اعضای سازمان برای رسیدن به اهداف شرکت را به وجود آورد.

  علاقه مندان جهت دسترسی به سامانه نظام پیشنهادها اینجا کلیک نمایند


  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0