گزارشات مردمی دستکاري در لوازم اندازه گیری
    گزارشات مردمی دستکاري در لوازم اندازه گیری ( کنتور برق)
    قابل توجه :    
    -درج اطلاعات در فیلدهاي ستاره دار (*) اجباري میباشد.    
    – درج نام و مشخصات گزارشگر اختیاري بوده و در صورت درج، کاملا محرمانه تلقی خواهد شد    
    نام و نام خانوادگی گزارش دهنده    
    پست الکترونیکی گزارش دهنده    
    تلفن تماس گزارش دهنده جهت تماس در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر    
    نام مشترك دستکاري کننده(در صورت اطلاع)    
    آدرس دقیق دستکاري کننده(*):  
    نوع کاربري( منزل – مغازه – کارگاه صنعتی – پمپ آب و ...... ) *    
    در صورت نیاز به توضیحات بیشتر لطفا در قسمت توضیحات درج گردد.    
    توضیحات (*):  
    ارسال

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0