دوشنبه, 25 شهريور 1398
 • En
  گشت های دانش و تحول
  نمونه تصاویر بازدید همکاران از  کارگاه تعمیرات ترانسفورماتور

  آشنایی با روش های تعمیر و تست ترانسفوماتور

  محوطه کارگاه تعمیر ترانسفورماتور


  عکس های گشت دانش وتحول مورخ 94/7/28  انبار امور نوسازی  انبار امور نوسازی  خیابان مقصودیه  انبار امور نوسازی


  عکس های گشت دانش وتحول مورخ
  94/8/10


  آشنایی با مدیریت برق تبریز وامور نوسازی
  بازدید از انبار نوسازی


  پیاده سازی 5s در انبارنوسازی


  نمایش عملکرد کات اوت به صورت برقدار  بازدید از نحوه سرکابل زنی


  بازدید از نحوه سرکابل زنی


  بازدید از تجهیز پست زمینی در شهرک ارم   عکس های گشت دانش وتحول مورخ 94/8/24  آشنایی با تستهای روتین ترانس   بازدید از تست ترانس

    بازدید ازدستگاه تصفیه روغن ترانس
  محوطه کارگاه ترانس  عکس های گشت دانش وتحول مورخ 94/9/22

  (بازدید از معاونت منابع انسانی)  سالن جلسات شرکت
  طبقه سوم ساختمان ستادی-معاونت منابع انسانی  عکس های گشت دانش وتحول مورخ 94/11/4

  (بازدید از معاونت منابع انسانی)


  سالن جلسات شرکت
  عکس های گشت دانش وتحول مورخ 94/11/11
     

  (بازدید از معاونت فروش وخدمات مشترکین)  دفتر معاونت فروش وخدمات مشترکین  دفتر معاونت فروش وخدمات مشترکین
  محوطه معاونت فروش وخدمات مشترکین  عکس های گشت دانش وتحول مورخ 94/11/25


  (بازدید از معاونت فروش وخدمات مشترکین)


     

  دفتر معاونت فروش وخدمات مشترکین  دفتر کنترل لوازم اندازه گیری وکالیبراسیون


  دفتر کنترل لوازم اندازه گیری وکالیبراسیون

  دفتر کنترل لوازم اندازه گیری وکالیبراسیون
  دفتر کنترل لوازم اندازه گیری وکالیبراسیون


  عکس های گشت دانش وتحول مورخ 95/3/4

  (بازدید ازمعاونت برنامه ریزی ومهندسی)

  عکس های گشت دانش وتحول مورخ 95/4/21

  (بازدید ازمعاونت فروش وخدمات مشترکین)

  ویژه آشنایی همکاران جدید الاستخدام از شرکت

  گزارش تصویری از بیستمین دوره گشت دانش وتحول از امور برق قراملک و انبار نوسازی مورخ 96/03/01

  بازدید ازامور برق قراملک  بازدید ازاستقرار سیستم 5S در انبار امور برق قراملک
  بازدید ازاستقرار سیستم 5S در انبار نوسازی

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0