گشت های دانش و تحول

  اهداف اجرای گشت دانش و تحول در شرکت توزیع برق تبریز

  برنامه بازدیدهای درون شرکتی با عنوان " گشت دانش و تحول " روز های یکشنبه به صورت دو هفته یکباردر شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار می شود. با توجه به ضرورت آشنایی کارکنان از فعالیتهای مختلف شرکت توزیع برق تبریز، گشت دانش و تحول از ابتدای شهریور ماه سال 1394 توسط دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری طرح ریزی و به اجرا گذارده شده است. مدیریت شرکت بر این باور است،تغییرات یکپارچه و آگاهانه نیازمند آشنایی و همگامی تمامی کارکنان در پذیرش تغییرات و بهبود عملکرد فعالیتهای وابسته به آنان می باشد.

  عمده اهداف مدیریت شرکت توزیع نیروی برق تبریز در راه اندازی گشت دانش و تحول، بالا بردن  بازدهی منابع انسانی و افزایش خلاقیت و نوآوری در شرکت بوده است. مدیریت شرکت اطمینان دارد رشد مهارت ها و قابلیت های کارکنان از طریق بهره گیری از فرصت های نوین یادگیری و استفاده از تجربیات همکاران در بازدهی و افزایش بهره وری کل شرکت تاثیر بسزایی خواهد داشت.

  مدیریت شرکت معتقد است اجرای برنامه  گشت دانش و تحول علاوه بر موارد یاد شده دستاورهای ذیل را به همراه خواهد داشت :


     1- تسهیل در دستیابی به اهداف سازمانی

   2-  بهبود کمی و کیفی فعالیتهای شرکت

   3-  ایجاد هماهنگی در نحوه انجام کارها در شرکت

   4-  تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان  

   5- تقویت حس وفاداری و همبستگی کارکنان نسبت به سازمان

   6-  شکوفا کردن استعدادهای نهفته کارکنان

   7-  ایجاد حس انعطاف پذیری لازم در کارکنان

   8-  ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی

   9-  ایجاد زمینه جهت انتقال تجارب و تسهیم دانش

   10-  ایجاد زمینه موفقیت در امور اجتماعی ،‌انفرادی و خصوصی  و موارد دیگر ...  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0