آرشیو فایل ها
  محورهای ارزیابی عملکرد شهید رجایی سال 97

  1- اصلاح ساختار سازمانی


  2- توسعه دولت الکترونیک


  3- مدیریت سرمایه انسانی


  4- شفافیت و مدیریت مالی


  5- بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری

  5S REPORT (2).pdf
  6- ارتقای سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی


  7- استقرار نظام مدیریت عملکرد

  برنامه عملیاتی شرکت.pdf
  سند اهداف و برنامه های منابع انسانی.pdf
  swot.pdf
  کمیسیون توسعه مدیریت 

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0