معرفی

   

  دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری در سال 1378 به منظور استقرار سیستم تضمین کیفیت تحت عنوان «دفتر تضمین کیفیت» در شرکت توزیع نیروی برق تبریز ایجاد گردید. در ابتدا وظایف این دفتر شناسایی و مستندسازی فعالیتها و فرآیندها در قالب روش ها و دستورالعمل های کاری، تهیه خط مشی کیفیت ، تدوین و پیگیری اهداف مرتبط با کیفیت و نظارت بر عملکرد واحدها از حیث اجرای کامل استانداردها و مستندات ابلاغی بوده است.

  به مرور زمان با گسترش فعالیتهای دفتر تضمین کیفیت در خصوص استقرار نظام مند سیستم های مدیریت کیفیت، سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای، همچنین لزوم راهبری سیاستهای نهادهای بالادستی از جمله اجرای برنامه های تحول اداری،این دفتر از سال 1388 به «دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری» تغییر نام داد. در حال حاضر عمده اهداف دفتر کمک به ارتقای بهره وری، تعالی سازمانی و همچنین افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان از طریق طرح ریزی صحیح فرآیندها، اصلاح و بازمهندسی فرایندها، کنترل و نیز استقرار نظام مدیریت استراتژیک می باشد.

   

   از عمده وظایف اصلی دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

   

  1- استقرار ، حفظ و ارتقای سیستم های مدیریتی

  2- اجرای سیستم مدیریت استراتژیک با تدوین اهداف خرد و کلان و کنترل شاخصها   

  3- بررسی و مطالعه روشهای انجام کار به منظور تسهیل و تسریع انجام خدمات

  4- بررسی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص اجرای صحیح مستندات سیستمهای مدیریتی

  5- شناسائی مغایرتها و عدم انطباق های موجود در عملکرد فرایندهای شرکت

  6-  تهیه و تنظیم گزارشات لازم از مشکلات سازمان و ارائه نظرات پیشنهادی و اصلاحی

  7- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول اداری

  8- مدیریت و اجرای ارزیابیهای داخلی و برون سازمانی در سطح شرکت

   

    اعضای کنونی دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری به شرح ذیل می باشند:

  ¬  مهرداد سرکش: مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری (کارشناس ارشد مدیریت صنعتی)
  ¬  مسعود وطندوست: رییس گروه سیستم های نوین مدیریتی  (کارشناس مهندسی برق - کارشناس ارشد مدیریت)
  ¬  معصومه سرخوش: کارشناس مدیریت دانش و نظام پیشنهادات    (کارشناس ارشد مهندسی مکاترونیک)
  ¬  ندا طاهری: کارشناس سیستم های مدیریتی    (کارشناس ارشد مهندسی صنایع)
  ¬  مهدی سلطانی: کارشناس برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی عملکرد    (کارشناس ارشد مهندسی صنایع)

   

   

   

   

                                   چارت سازمانی دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری


  ...

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0