اطلاعات تماس معاونین و مدیران شرکت توزیع نیروی برق تبریز

آدرس        تلفن تماس           عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف 
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33300533 رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل عادل کاظمی 1
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33295312 قائم مقام شرکت حبيب اله نهال پروري 2

تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطرا

33320537 معاونت مالي و پشتيباني رسول احمدزاده 3
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33316441 معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ سعید رسالی 4

تبریز- ایل گلی - بالا تر از هتل شهریار

33313431 معاونت برنامه ريزي و مهندسي جعفر فرشباف حامد 5
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33333546 معاون منابع انساني ابراهیم رحیمی نژاد 6
چایکنار- روبروی مسجد پل سنگی 33364260 معاونت فروش و خدمات مشترکين منوچهر جهان بین 7
چایکنار- روبروی مسجد پل سنگی 33368857  مديريت توزيع برق شهرستان تبريز محمد فتاح مفتح 8
آذرشهر- خیابان امام خمینی - جنب ترمینال مسافربری 34227705 مديريت توزيع برق شهرستان آذرشهر  محمد ميرزاخاني سيلاب 9
اسکو-خیابان امام خمینی -فلکه شهرداری 33227640 مديريت توزيع برق شهرستان اسکو داود پور آذر 10
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33327619 مدير دفتر حراست و امور محرمانه صابر سقندل اصل 11
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33336677 مدير دفتر هيئت مديره و مدير عامل نادر کاظم پور 12

تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران

33308803 مدير امور مالي بهرام عزتی مهر 13

تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران

33308804 مدير امور تدارکات یوسف سلیمی 14
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33322364 مدير امور نظارت برخدمات عمومي سجاد ملکی 15
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33334010 سرپرست امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق ابوالفضل عباسپور 16
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33328515 مدير دفتر نظارت بر بهره برداري عبدالله جعفریان 17
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33324783 مدير دفتر ايمني و کنترل ضايعات محمود اصغری آذر 18
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 33273128 مدير امور تعميرات وعيب يابي محمد نوري دخت 19
تبریز-اول جاده ائل گلی - جنب پست 20 کیلوولت 36690802 مدير دفتر بازار برق مهین طهماسب پور 20
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33302400 مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات عليرضا زاهدي 21
تبریز- ایل گلی - بالا تر از هتل شهریار 33333547 مدير دفتر مهندسي و نظارت رحیم همراه 22
تبریز- ایل گلی - بالا تر از هتل شهریار 33322361 مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه  مهرداد رابطيان 23
تبریز-شهرک باغمیشه-جنب پست شفا-روبروی پمپ بنزین 36677338 مدير دفتر کنترل برنامه و پروژه

رسول زینالی گاوگانی

24
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33292856 مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل علي الماسي 25
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33292855 مدير امور کارکنان و رفاه میر علی حسینی 26
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33293564 مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني حسن شقاقی 27
 تبریز – خیابان راه آهن – جاده سنتو اول سه راهی قراملک روبروی آموزش فنی و حرفه ای 32892555 مديردفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري علی اصغر تیمورلو 28
چایکنار- روبروی مسجد پل سنگی 33360909 مدير دفتر نظارت بر فروش انرژي و وصول مطالبات ابوالفضل احمدی سرای 29
چایکنار- روبروی مسجد پل سنگی 33364259 مدير دفتر نظارت بر خدمات مشترکين مسعود مدنی 30
چایکنار- روبروی مسجد پل سنگی 33365467 مدیر دفتر مدیریت مصرف سید ابراهیم فکاری 31
تبریز- چهارراه با غشمال -نبش کوی اشکان 35573600 مدیر اموربرق روشنايي حمید سالک یعقوبی 32
باغ گلستان - جنب هنرستان وحدت 32807366 مدير امور برق گلستان محمد حجابی 33
بلوار 29 بهمن-خیابان آذری -کوی دانش 33334510  مدیر امور برق ائل گولي جواد نجات 34
خیابان ستارخان-یکه دکان-نبش میدان ستارخان 32672140 مدير امور برق ستارخان علی علی اصغری 35
قراملک-جنب مجتمع آموزش عالی اذربایجان 32896079 مدیر امور برق قراملک فیروز عباسی راحلی 36
میدان فهمیده -جنب پست فوق توزیع 36675050 مدير امور برق باغميشه عباس حسامی سفیدان 37
تبریز - شهرک اندیشه 34258938 مدير امور برق انديشه وحید ذریه  38
چایکنار - روبروی مسجد پل سنگی 33366209 مدير امور نوسازي رسول زینالی گاوگانی 39
خسروشهر - خیابان طالقانی 32442300 مدير امور برق خسروشاه عیسی ملاحسین زاده 40
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33313463 مدير دفتر روابط عمومي یونس مرامی شیروانه 41
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33317389 مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات يوسف منظور مرامي 42
تبریز- ولیعصر-خیابان نظامی - اول قطران 33333543 مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري مهرداد سرکش 43

    نیروی برق تبریز

    DOURAN Portal V4.6.1.0

    V4.6.1.0