طرح تعمیرات و تعطیلات تابستانی
    ثبت نام در طرح تعمیرات و تعطیلات تابستانی
    نام شرکت (کارخانه) (*)    قدرت قراردادی KW (*)  
    تلفن شرکت (کارخانه)    فاکس  
    آدرس پستی    آدرس وب سایت  
    شماره شناسایی (از روی قبض) (*)    شماره اشتراک (*)  
    انطباق تعطیلات و تعمیرات سالیانه واحد صنعتی
    در بازه زمانی    لغایت  
    تعداد همکاری در طرح تعطیلات و تعمیرات  تاریخ شروع  تاریخ خاتمه  تعداد روزهای همکاری
    1      
    2      
    •حداقل تعداد روزهاي همكاري پنج روز متوالی غیر تعطیل مي باشد .
    تعطيل و يا كاهش مصرف در ساعات پيك بار شبكه و انتقال به ساعات غير اوج مصرف
    در بازه زمانی    لغایت  
    تعداد همكاري در طرح كاهش اوج بار  تاریخ شروع  تاریخ خاتمه  تعداد روزهای همکاری
    1      
    2      
    •حداقل تعداد روزهاي همكاري پنج روز متوالی غیر تعطیل مي باشد .
      جابجايي تعطيلي روز جمعه با يك روز هفته
    •حداقل جابجايي تعطيلي پنج هفته متوالي و حداكثر سيزده هفته و با يك روز غير تعطيل ( بجزء پنجشنبه ) مي باشد .
    مشخصات مدير انرژي يا رابط صنعت برق
    سمت سازمانی  نام و نام خانوادگی  تلفن ثابت  تلفن همراه  فکس
    مدیرعامل (*)        
    مدیر انرژی یا رابط صنعت برق (*)        
    ارسال

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0