فرم ارسال گزارش متخلفین
      فرم ارسال گزارش  
          
    
    اطمینان داده می‌شود کلیه اطلاعات بصورت محرمانه محفوظ و در اسرع وقت موضوع رسیدگی خواهد شد.
    
    نام و نام خانوادگی گزارش دهنده:  
    شماره تماس گزارش دهنده:  
    نام و نام خانوادگی متخلف:  
    آدرس مورد گزارش:  
    نوع تخلف یا مورد گزارش:      
    توضیحات:  
    
    در صورت نیاز با شماره 121 ویا شماره 2893630 3تماس حاصل فرمائید.
    
    ارسال

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0