آئين نامه تعريف فعاليت هاي تحقيقاتي در صنعت برق

    دستورالعمل ارزشيابي و پرداخت حق تاليف، ترجمه و تدريس به ارئه دهندگان تاليفات علمي و حق التحقيق( حق الزحمه كارشناسي) كارشناسان صنعت برق از سوي شركت توانير ابلاغ گرديد.

    نیروی برق تبریز

    DOURAN Portal V4.6.1.0

    V4.6.1.0