فرم نظرات و انتقادات و پیشنهادات
    لطفا نظرات، انتقادت و پیشنهادات خود درباره این بخش را با ما در میان بگذارید
    بخش مربوطه:  
    نظر،انتقاد یا پیشنهاد شما :  
    ارسال اطلاعات

  برق وهدفمندي يارانه ها

  برق وهدفمندي يارانه ها                    


  سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
  سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری

  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با رشوه

  طرح تکریم ارباب رجوع در نظام اداری

  آئین نامه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

  آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

  برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با رشوه

  آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

  قانون مدیریت خدمات کشوری -فصل اول (ماده 9و10و11)فصل دوم(راهبردهاو فناوری انجام وظایف دولت)

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی - ماده 104 فصل نهم(توسعه فرهنگی)


  قانون مدیریت خدمات کشوری - فصل سوم(حقوق مردم)-فصل یازده(حقوق و تکالیف کارکنان)

  قانون مدیریت خدمات کشوری - دستورالعمل اجرایی ماده91و92

  قانون مدیریت خدمات کشوری -ماده 5 طرح تکریم ارباب رجوع

  قانون مدیریت خدمات کشوری- دستوالعمل اجرایی ماده 36

  قانون رسیدگی به تخلفات اداری

  قانون رسیدگی به تخلفات اداری (با اصلاحات بعدی)


  آیین نامه اجرایی ماده26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

  نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد

  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح سیستم ها و روش های انجام کار در دستگاه های اجرائئ

  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشویق و تنبیه کارکنان ( ماده 8و12طرح تکریم مردم)


  تکالیف پیش بینی شده در حوزه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

  مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0