عنوان : بازدید مستمر روشنایی معابر توسط برق تبریز
کد خبر : ۳۵۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۱۴:۱۷:۵۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی، عادل کاظمی، با اشاره به ثبت خاموشی های روشنایی معابر در سامانه 121 بیان کرد: مقرر گردیده متولی روشنایی معابر در هر امور ماهیانه هشت بار و روسای ادارات بهره برداری حداقل چهاربار به صورت منظم و مستمر از شبکه روشنایی معابر محدوده امور برق ذی‌ربط بازدید نموده و خاموشی های مشاهده شده را فردای همان روز به نام متولی روشنایی معابر و رییس اداره بهره برداری در سامانه 121 ثبت نمایند.

همچنین وی افزود: نحوه پایش عملکرد روسای بهره برداری امورهای برق تابعه شرکت در حوزه روشنایی معابر بر اساس میزان خاموش‌های ثبت شده، همچنین رفع عیب ثبت شده در سامانه 121 صورت خواهد گرفت.

کاظمی در خصوص ثبت تماس شهروندان با سامانه 121 تصریح کرد: همواره سامانه 121 پاسخگوی تماس های مردمی است که پس از تماس و ثبت در خواست های شهروندان عزیز، موضوع جهت رفع عیب به امورهای برق مربوطه ارجاع می گردد.

وی خاطر نشان شد مدیران محترم امورهای برق تابعه شرکت، ماهانه از شبکه روشنایی معابر امور تحت سرپرستی خود بازدید به عمل آورده و همچنین بر بازدید پرسنل تحت سرپرستی شبکه روشنایی معابر، نظارت می نمایند.

لازم به ذکر است تمامی خاموشی های شبکه روشنایی معابر در سامانه 121 توسط همکاران برق تبریز ثبت شده و بر حسب مورد، توسط پیمانکاران روشنایی معابر یا همکاران امورهای برق تابعه، رفع می شوند.


تعداد بازدید : 133

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0