عنوان : برگزاری دوره مدیریت و بهبود فرآیند در برق تبریز
کد خبر : ۳۵۶۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۱۴:۱۷:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی، در این کارگاه مباحثی چون نحوه شناسایی فرآیندها، مدل سازی فرآیندها،نگرش فرآیندی در سازمان، آموزه های ادواردز دمینگ در زمینه بهبود مستمر، موارد مرتبط با استاندارد ISO9001:2015 و نیز نحوه بهبود فرآیندها تدریس شد.

در این گزارش آمده است این دوره با اجرای 5 کارعملی برگزار شد که تکالیف عملی و تعداد 12 فرآیندجاری در شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید و در تمامی مراحل آموزش،کارورزان به صورت  کارگروهی و به شکل صورت عملی، فرآیندها 12گانه را تدوین نمودند.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای 30 نفر از همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز به مدت دو روز در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.

این دوره با حضور مدرس رسمی آکادمی توف ایران- آلمان، دکتر عباس محمد خانی برگزار شد.

این دوره آموزشی به درخواست دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری و با هماهنگی دفتر برنامه ریزی و آموزش برای پرسنل معاونت‌ها و دفاتر مستقل در خصوص استقرار و به روز رسانی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 تشکیل شد که در نهایت با نتیجه ارزیابی عالی 90 درصدبه اتمام رسید.  


تعداد بازدید : 104

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0