عنوان : كسب رتبه اول وصول مطالبات توسط امور برق ائل گلی
کد خبر : ۳۵۶۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ 
ساعت : ۱۰:۲۹:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی، عادل کاظمی در بازدید از پست های زمینی امور برق ائل گلی، بیان کرد: می بایست اقدامات حقوقی لازم در رابطه با رفع حریم مسیر فیدر 9 والی صورت گیرد.

وی در خصوص بازدید منظم پست ها و شبکه های توزیع زمینی و هوایی، تصریح کرد: مقرر گردیده  پس از بازدید و سرویس منظم پست ها و شبکه های توزیع زمینی و هوایی نتایج اقدامات جهت هماهنگی ها و اقدامات بعدی به دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توانیر ارائه شود.

همچنین وی افزود : به منظور تعدیل فیدرهای پربار امور برق ائل گلی و افزایش قدرت مانور شبکه، راه اندازی فیدرهای جدید20 کیلوولت در پست فوق توزیع سعیدآباد پیگیری‌ خواهد شد.

وی در خصوص معایب پست های ساختمانی و سایر تاسیسات اظهار داشت: ظرف مدت یک ماه امور ائل گلی و اداره باسمنج با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت، ملزم  به رفع عیوب باقی مانده پست های ساختمانی و سایر تاسیسات می باشند.

وی در خصوص برنامه ریزی و آمادگی جهت گذر از پیک سال 98 تشریح کرد: در راستای گذر از پیک بار سال 98 ، اقدامات لازم جهت جابه جایی ترانسفورماتورهای پر بار و کم بار صورت خواهد گرفت همچنین در صورت نیاز کابل ارتباطی ترانسفورماتور با تابلو فشار ضعیف و کلید کل با ظرفیت ترانسفورماتور متناسب سازی خواهد شد.

کاظمی در ارتباط با جابه جایی ترانسفورماتورهای پربار و کم بار مربوط به پیک تابستان 98 بیان کرد: ترانسفورماتورهای با ظرفیت 1000 کیلوولت آمپر و بالاتر توسط امور نوسازی جابه جا می‌شود همچنین جابه جایی برخی از ترانسفورماتورهای های با ظرفیت متوسط و پایین توسط امور انجام می پذیرد.

وی در خصوص کابل های خود نگهدار و PM تصریح کرد: اقدامات لازم جهت برگزاری مناقصه قرار دادهایPM(تعمیرات پیشگیرانه) و جایگزینی کابل‌های خودنگهدار با شبکه مسی ( به طول 100 کیلومتر در کل شرکت) در حال انجام است.

وی در خصوص استفاده از فناوی های نو و بهره گیری در سطح شرکت اظهار داشت: در راستای پایش شبکه، دستور خرید پهباد مجهز به تجهیزات پایش شبکه نظیر التراسونیک، کروناکم و کروناویژن انجام شده است و مراحل تامین تجهیز را سپری می کند.


تعداد بازدید : 150

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0