عنوان : تدوین كتاب تجارب مدیران عامل برق تبریز
کد خبر : ۳۵۶۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ 
ساعت : ۱۵:۱۹:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی، این اقدام با موضوع  ثبت تجارب مدیران عامل و با هدف ایجاد تغییر و یا ارتقاء سطح عملکرد سازمان از طریق به کار گیری رویکرد ها، شیوه ها و روش های مدیریتی مدیران عامل سابق انجام می شود.

در این راستا تا کنون با  سه نفر از مدیران عامل سابق این شرکت مصاحبه صورت گرفته است و تلاش می شود انتشار این کتاب تا پایان سال 98 به اتمام برسد.

تا کنون مصاحبه هایی با مهندس حسینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از سال 1375 تا 1376، مهندس محمدی زاده دریانی مدیر عامل شرکت از سال 76 تا 79 و مهندس شهیر مدیر عامل شرکت از سال 79 تا 82 صورت گرفته است.

یونس مرامی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز در این خصوص عنوان کرد: مدیران عامل سابق، گنجینه های ارزشمندی از تجربه هستند و می بایست این اندوخته با ارزش را از طریق مکتوب نمودن آن، حفظ کرد تا چراغ راه آیندگان باشد.


تعداد بازدید : 72

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0