پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شركت توزيع نيروي برق تبريز

افتتاح سال 1375

شركت توزيع نيروي برق تبريز در تاريخ22/1/75 تحت شماره 7694 در اداره ثبت شرکتهای تبريز به ثبت رسيده و مسئوليت توزيع نيروي برق را در محدوده شهرتبريز و حومه و شهرهای اسکو ، ایلخچی، آذرشهر ، گوگان ، ممقان ، خسروشهر و سهند برعهده دارد.  محدوده تحت پوشش اين شركت را عرصه اي به مساحت حدود 4770 كيلومترمربع با جمعيتي معادل 1650000   نفر كه در قالب تعداد یک شهرستان و هفت  شهر  اسكان دارند تشكيل مي‌دهد.

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارت است از :

* ایجاد ، توسعه و بهینه سازی شبکه

* ارائه خدمات توزیع برق

* بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه ها

* خرید و فروش و جابجایی برق

* راهبری و پایش شبکه توزیع برق

* سایر موارد بر طبق اساسنامه

 

اعضاي هيات مديره شركت عبارتند از :

اسامي اعضاي

 هيأت مديره

نام و نام خانوادگي نماينده شخص حقوقي

سمت در هيأت مديره

موظف/

غيرموظف

مدرك تحصيلي

تاريخ انتصاب

تاريخ انقضاء

حوزه فعاليت اعضاي موظف

افشین روشن میلانی

 

رئیس

موظف

دکترای مهندسی برق -قدرت

30/03/92

30/03/94 

مديرعامل

حبيب اله نهال پروری

 

عضو اصلی

موظف

ليسانس مهندسی برق

07/01/92

07/01/94

قائم مقام شرکت

حبيب کارگر شبستری

 

عضو اصلی

موظف

کارشناسی ارشد مديريت مالی

07/01/92

07/01/94

مشاور مالی

ميرحميد سيد طاهری

 

عضو علی البدل

موظف

ليسانس مهندسی برق

07/01/92

07/01/94

معاونت مهندسی وبرنامه ريزی

سمت در هيات مديره:

1. رئيس هيأت مديره:  افشین روشن میلانی                             2. نايب رئيس هيأت مديره: حبيب کارگر شبستری

3. عضو هيأت مديره:  حبيب اله نهال پروری                             4. عضو علي البدل: مير حميد سيد طاهری

4-1- مديرعامل :

نام و نام خانوادگی

مدرك تحصيلي

تاريخ انتصاب

تاريخ انقضاء

افشین روشن میلانی

دکترای مهندسی برق -قدرت

30/10/91

 30/10/93

 

شركت توزيع نيروي برق تبريز دارای گواهینامه ISO 9001 مي باشد.


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0