شنبه, 27 دی 1399
  • ساعت : ۱۵:۵۱:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ 
  • کد خبر : ۳۶۱۱
خاموشی های با برنامه سرویس و تعمیرات دوره ای روز سه شنبه 98/05/01 و چهارشنبه 98/05/02

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0