يکشنبه, 5 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۲:۲۶:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ 
  • کد خبر : ۳۵۸۳
خاموشی های با برنامه سرویس و تعمیرات دوره ای روز دوشنبه مورخ 98/03/27


امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0