سه‌شنبه, 1 خرداد 1397
  • En

فرم شکایت

  فرم شکایت عمومی
      تاریخ:  1397/03/01
  نام ارائه کننده:      
  شماره تلفن:      
  شماره اشتراک برق:      
  نشانی:      
  آدرس  ایمیل:      
  موضوع شکایت:      
  نام امور:      
  نام کلیه امورها و واحدها درج شود.      
  توضیحات در صورت لزوم:      
  پیوست:  
    
  ارسال

نیروی برق تبریز

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0