اخبار ایمنی
  دسته بندي اخبار 
  کد خبر : ۳۵۱۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
  ۹:۲۱:۴۶
  جاری سازی و آموزش دستورالعمل ثابت بهره برداری برای 180 نفر از همكاران توزیع برق تبریز 
  دستورالعمل ثابت بهره برداری ضمن آموزش برای 180 نفر از همکاران توزیع برق تبریز، مورد اجرا قرار گرفت.
  کد خبر : ۳۵۱۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
  ۹:۱۰:۴۶
  بررسی وضعیت جو ایمنی شركت و تعیین وزن تاثیرگذاری فاكتورهای مختلف 
  جو ایمنی شرکت توزیع برق تبریز مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گرفته و وزن تاثیرگذاری مولفه های مختلف بر جو ایمنی شرکت تعیین گردید.
  کد خبر : ۳۵۱۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
  ۹:۹:۲۰

  قوانین و مقررات ایمنی

  ایمنی

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0