توسعه منابع انرژی های نو و تجدید پذیر
  1-راهنمای متقاضیان خرید تضمینی نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر
  2- فرم شماره یک
  3-فلوچارت درخواست خرید تضمینی
  4-استانداردهای مورد تائید سیستم های خورشیدی
  5-قرارداد نمونه طراحی ،تاسیس تجهیزات ،احداث،راه اندازی و خدمات پس از فروش
  6-لیست پیمانکاران مورد تائید شرکت توزیع در زمینه سیستم های فتوولتائیک
  7- نمونه قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک " ویژه مشترکین برق"
  * راهنمای تامین بیست درصد برق مصرفی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از انرژی های تجدید پذیر ( مصوبه هیات محترم وزیران)
  1- لیست وزارتخانه ها، موسسات دولتی، و نهادهای عمومی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران
  2- لیست مشاوران در زمینه نیروگاه های تجدید پذیر بر اساس سایت سازمان برنامه و بودجه
  3- شرایط کلی و مشخصات فنی نصب سامانه های برق خورشیدی
  4- شرایط اجرا و دستورالعمل فنی نصب توربین های بادی کوچک با ظرفیت کمتر از یک مگاوات
  5-نحوه تامین 20 درصد از انرژی مصرفی سازمانها و دستگاه ها از منابع انرژی تجدید پذیر  

  نیروی برق تبریز

  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0