منوی خدمات مشترکین


شرح فرآیندهای خدمات مشترکین

شرح  فرآیندهای خدمات مشترکین ، مدت زمان انجام، مدارک موردنیاز

واگذاری برق موقت روزانه تا سقف 32 آمپر سه فاز(کوتاه مدت)
پرداخت بدهی اقساط انشعاب برق
 

 

 

 

 
 

 


 

نیروی برق تبریز

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0