منوی خدمات مشترکین

   شرح فرآیندهای خدمات مشترکین

   شرح  فرآیندهای خدمات مشترکین ، مدت زمان انجام، مدارک موردنیاز

   واگذاری برق موقت روزانه تا سقف 32 آمپر سه فاز(کوتاه مدت)
   پرداخت بدهی اقساط انشعاب برق
    

    

    

    

    
    

    


    

   نیروی برق تبریز

   DOURAN Portal V4.6.1.0

   V4.6.1.0