مشخصات عمومی
کد: 97/3471/503 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: ارزیابی کیفی مشاوران وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

شركت توزيع نيروي برق تبريز در نظر دارد مشاوراني را كه در رشته توزيع نيرو و پايه يك توسط سازمان برنامه ريزي كشور احراز صلاحيت شده اند ، براي خدمات مهندسي نظارت فني و مالي بر اجراي پروژه هاي سرمايه اي و نيرورساني در محدوده شركت توزيع نيروي برق تبريز ارزيابي كيفي نمايد.

بدينوسيله از مشاوران واجد شرايط دعوت ميشود براي اخذ مدارك مربوط به ارزيابي كيفي مشاوران از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 24/ 4 / 97 به آدرسهاي

تبريز : كوي وليعصر- خيابان نظامي ، اول قطران، ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز ، طبقه چهارم ، اداره مناقصه و قراردادها تلفن ( 04133291770)

 و يا تهران : ميدان ونك، خيابان برزيل ، ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي با تلفن( 02188887086 ) و يا سايتهاي مشروحه ذيل مراجعه و مدارك مربوطه را دريافت نمايند .

سايت شركت توانير به نشاني  www.tavanir.org.ir  :// http سايت شركت توزيع نيروي برق تبريز به  نشاني www.toztab.ir  http//: و سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir :// http

مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي : حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 17/ 5 / 97 بصورت لاك و مهرشده به آدرس :

تبريز : كوي وليعصر- خيابان نظامي ، اول قطران، ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز ، طبقه اول ، اداره دبيرخانه تلفن ( 0413328946)

 اين آگهي به منظور ارزيابي كيفي مشاوران انتشار يافته و اين شركت پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط طي مراحل بعدي دعوت بعمل خواهد آورد . ضمنا" در قبال ارائه مدارك ارزيابي وجهي دريافت نخواهد شد.

 

شايان ذكر است حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول 60 امتياز مي باشد.

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/04/23 مهلت دریافت اسناد: 1397/05/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/05/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/05/17
تاریخ انقضاء: 1397/05/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0