عنوان : جاری سازی و آموزش دستورالعمل ثابت بهره برداری برای 180 نفر از همكاران توزیع برق تبریز
زير عنوان : دستورالعمل ثابت بهره برداری ضمن آموزش برای 180 نفر از همکاران توزیع برق تبریز، مورد اجرا قرار گرفت.
کد خبر : ۳۵۱۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۹:۱۰:۴۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0